Üdvözlöm a honlapon!

Bevezető

Összeállítottuk a saját családunk családfáját, abban a reményben, hogy a fiatalság érdeklődik majd az eredete után. Örömmel veszünk minden információt (név, évszám, kép, dokumentum stb.) ami segíti pontosabbá tenni a honlap adatait.

A honlapon megjelenési lehetőséget biztosítunk minden Baló családnak, amennyiben megtisztelnek bennünket azzal, hogy az adataikat elküldik részünkre.

Ez a honlap emléket kíván állítani őseinknek, kortárs rokonainknak és szeretném, ha a család legfiatalabb tagjai megismernék eredetüket. A legkorábbi adatot az interneten A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE 1657-1711-ig tartó szakaszáról szóló részben találtam.

Pálmay könyve

2007.10.31.-én sikerült Szegeden a Somogyi könyvtárban a kezembe venni Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai című könyvét (1901), melyben név szerint említve van dédnagyapám "Baló László polg. iskolai igazgató Kézdi-Vásárhelytt" és a megtalált új családom - kikkel 2007, október 22.-én Kecskeméten volt szerencsém személyesen is megismerkedni - felmenője "Dr. Baló József ált. t.-képző intézeti vezető-tanár"

Részlet az említett könyvből:


Ha valaki e hosszú felsorolásból ismerős névre bukkan, tehát rokon, ne mulassza el ezt velünk megosztani.

Baló Péter (Szeged)        Baló Péter (Kecskemét)
tel.: 06-301 474 780              (1952-2010)

Nagybaczoni Baló családok

2006 elején belekezdtem a családfa kutatásba. Így találtam rá druszámra Baló Péterre Kecskeméten akit szintén a családfa kutatás fertőzött meg. 2008 tavaszán telefonon keresett meg Baló Magda, majd unokájától megkaptam az Ő családjának az adatait. Ez a menüpont tartalmazza mind a három család adatait egymás mellett. Még nem találtuk meg a kapcsolatot, de dolgozunk rajta.

Baló János - Baxa Anna családja

Édesapám Kézdivásárhelyen született. Pontos információkkal rendelkezem nagyapámról, dédnagyapámról, sőt ismerem üknagyapám és üknagyanyám nevét is. A dolog érdekessége, hogy elég régi anyakönyvi kivonat másolatok is vannak a birtokomban. (Baló Péter Szeged)
 

 


Baló László
Baló János - Baxa Anna
Baló József